ثبت نام ترم پاییز 98

زبان سرای دروس جهت ثبت نام ترم پاییز از دانش آموختگان عزیز ثبت نام می نماید. شروع ترم از 3 مهر ماه جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 0902030322 …