قبلی

درباره ما

سال ها قبل میان نام های پرآوازه آموزشگاه های زبان در محدوده ی دروس، قلهک و پاسداران، زبان سرای دروس بر پایه ی علاقه و عشق به آموزش زبان انگلیسی شروع به فعالیت کرد. از مهمترین اهداف زبان سرای دروس، فراهم کردن بستر مناسب آموزش زبان انگلیسی در محیطی آشنا و دوستانه و با مهربانی و احترام به زبان امروز بوده و هست.

آموزش در محیطی امن و مناسب برای گروه های سنی مختلف و بهره گیری از اساتید با تجربه و جوان و پیروی از آخرین روش های آموزش زبان انگلیسی در دنیا از جمله دلایل پیشرفت و موفق بودن این مجموعه در سال های گذشته بوده است. از باورهای این گروه آموزشی رسیدگی به کمبودها و اشکالات آموزشی و پیگیری واضع آموزشی و پیشرفت عزیزان زبان آموز می باشد.

ما در زبان سرای باور داریم که در این محیط شاداب و امن که برای فرزندمان فراهم شده است، می توانیم به پرورش پیشرفت زبان انگلیسی فرزندان این مرز و بوم خدمت کرده و استعدادهای آن ها را بارور سازیم.