قبلی

کلاس های آمادگی آیلتس

با توجه به شرایط حاکم و برای استفاده بهینه از وقت و با در نظر گرفتن این که به زودی امتحانات بین المللی مجددا فعال خواهند شد، زبان سرای دروس در نظر دارد که کلاس های مجازی آمادگی امتحانات آیلتس خود را به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار کند. برای اطلاعات بیشتر با 09123168304 تماس بگیرید.