ثبت نام ترم تابستان 98

زبان سرای دروس جهت ثبت نام ترم تابستان از دانش آموختگان عزیز ثبت نام می نماید.

زمان ثبت نام:  الی 25 خرداد ماه

شروع کلاس های کودکان و نوجوانان از اول تیر ماه می باشد.